Privacy

RevaMed respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw aanvragen zo snel en eenvoudig mogelijk te laten verlopen. Voor al het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken na uw toestemming.

Uw gegevens
RevaMed zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en de door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren

Uw privacy rechten
Onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming ) heeft u het recht op inzage van uw persoonsgegevens, het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en het recht om gegevens over te (laten) dragen. Voor vragen over uw rechten kunt u contact met ons opnemen.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. RevaMed gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek en de website te personaliseren met voor u relevantie informatie en acties.